Strängnäs kommuns förtroendemannaregister TroInt


Centrala Nämnder/Styrelser

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Teknik-och fritidsnämnden
Överförmyndarnämnden
Krisledningsnämnden
Valnämnden
Kulturnämnden
Kommunrevisionen


Bolag

Strängnäs Bostads AB
Strängnäs Fastighets AB
SEVAB Strängnäs Energi AB
SEVAB Energiförsäljning AB
SEVAB Nät AB
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning
Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB


Övrigt

Valberedning
GruppledareTroInt 8.1 är utvecklat av Imega System AB tillsammans med Troman AB