Strängnäs kommuns förtroendemannaregister TroInt


Centrala Nämnder/Styrelser

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens personalutskott
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Teknik-och servicenämnden
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
Överförmyndarnämnden
Krisledningsnämnd
Valnämnden
Kommunrevisionen


Bolag

Strängnäs Bostads AB
Strängnäs Fastighets AB
SEVAB Strängnäs Energi AB
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö


Övrigt

Valberedning
GruppledareTroInt 8.1 är utvecklat av Imega System AB tillsammans med Troman AB