Strängnäs kommuns förtroendemannaregister TroInt


Historik för Lumme, Krister (s)
Nämnd/styrelsePeriod
SEVAB Strängnäs Energi AB -
led
2015-06-04 - 2019-06-30
Kommunstyrelsen -
ers
2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige -
led
2002-11-01 - 2018-10-04
SEVAB Strängnäs Energi AB -
ers
2013-12-16 - 2015-06-03
Fullmäktigestyrelsen -
led
2013-09-30 - 2014-12-31
Kulturnämnden -
ers
2014-03-24 - 2014-12-31
Socialnämnden -
ers
2012-05-27 - 2014-12-31
Mariefredsstyrelsen -
led
2011-01-01 - 2014-01-27
Kommunstyrelsen -
ers
2007-09-24 - 2010-12-31
Mariefredsnämnden -
led
2007-01-01 - 2010-12-31
Miljö- och räddningsnämnden -
ers
2010-01-26 - 2010-12-31
Teknik- och fritidsnämnden -
led
2008-05-05 - 2010-02-22
Teknik- och fritidsnämnden -
ers
2007-01-01 - 2008-05-04
Mariefredsnämnden -
2:e v ordf
2007-03-26 - 2007-09-24
Kommundelsrådet i Mariefred -
2:e v ordf
1995-01-01 - 2006-12-31
Länstrafiken -
omb ers
2005-05-30 - 2006-12-31
Tekniska nämnden -
ers
2006-02-27 - 2006-12-31
Socialnämnden -
led
1995-11-27 - 2002-12-31
Svealandsbanan -
suppl
1999-08-30 - 2002-12-31
Socialnämnden -
ers
1995-01-01 - 1995-11-27

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
TroInt 8.1 är utvecklat av Imega System AB tillsammans med Troman AB